De 'ondergang' van de terhandstellingsplicht van algemene voorwaarden

De 'ondergang' van de terhandstellingsplicht van algemene voorwaarden

Met name in het geval de gebruiker vergeten is de algemene voorwaarden naar de wederpartij te sturen, kan het in de praktijk interessant zijn om via zoekmachines en sociale media te kijken in hoeverre de wederpartij van de gebruiker bekend is, of geacht kan worden bekend te zijn, met de algemene voorwaarden. Dat zal met name bij branche­voorwaarden het verschil kunnen maken tussen winnen en verliezen.