Verbod op aanvragen faillissement: (te) vergaand ingrijpen op handelingsvrijheid aandeelhouder?

Verbod op aanvragen faillissement: (te) vergaand ingrijpen op handelingsvrijheid aandeelhouder?

Deze uitspraak van Rechtbank Limburg illustreert dat de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW een blokkade kan opwerpen voor het (laten) aanvragen van een eigen faillissement en/of surseance van betaling door een bestuurder en/of aandeelhouder van een vennootschap. Het is een vergaand ingrijpen op de handelingsvrijheid van de bestuurder en aandeelhouder, maar gelet op de algehele werkwijze van gedaagde in casu niet verwonderlijk.