Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen

Voor bestuurders die bedrijfsbeëindiging overwegen, zullen nieuwe verplichtingen gaan gelden. Het door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bevat:
• een verzwaarde verantwoordings- en bekendmakingsverplichting bij turboliquidatie (nieuw artikel 2:19b BW);
• aanpassing van de bestaande regeling inzake oplegging van het bestuursverbod (artikel 106a Fw) en de mogelijkheid van bestuursverbod bij (herhaaldelijke) turboliquidatie (nieuw artikel 2:19c BW);
• een uitbreiding op het inzagerecht voor schuldeisers (artikel 2:24 lid 4 BW).