Feitelijk beleidsbepaler hoeft niet met uitsluiting van formeel bestuur te hebben bestuurd

Feitelijk beleidsbepaler hoeft niet met uitsluiting van formeel bestuur te hebben bestuurd

Voor het bepalen van het beleid van een vennootschap als ware hij bestuurder (artikel 2:248 lid 7 BW) is nodig dat de feitelijk beleidsbepaler zich ten minste een deel van de bestuursbevoegdheid heeft toegeëigend en op die manier het beleid heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder. Daarvan kan ook sprake zijn als daarnaast een of meer formele bestuurders hun taken als bestuurder bleven uitoefenen.