Bescherming van minderheidsaandeelhouders door de Ondernemingskamer

Bescherming van minderheidsaandeelhouders door de Ondernemingskamer

Stijn Haanschoten, advocaat bij de Hoge Raad, gaf een voordracht over de kloof tussen de theorie en de praktijk bij de bescherming van minderheidsaandeelhouders. Minderheidsbescherming geschiedt doorgaans over de band van de zorgplichten, op grond waarvan minderheidsaandeelhouders bijvoorbeeld bijzondere informatierechten hebben. Zorgplichten zijn echter lang niet altijd voldoende om de positie van de minderheid te versterken. Brengt het op handen zijnde Wetsvoorstel aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure (Wagevoe) verbetering?