Baanbrekend vonnis in WAMCA-procedure: claimstichtingen niet-ontvankelijk

Baanbrekend vonnis in WAMCA-procedure: claimstichtingen niet-ontvankelijk

Een baanbrekend vonnis van de Rechtbank Den Haag in twee collectieve procedures tegen Airbus. Het is de eerste keer dat een rechtbank zich uitspreekt over de ontvankelijkheid van claimstichtingen die opkomen voor beleggersverliezen onder de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Beide claimstichtingen worden niet-ontvankelijk verklaard.
De ene vertegenwoordigt te weinig aandeelhouders(verliezen) en is daarom niet representatief. Bij de andere stichting is het onvoldoende zeker of de belangen van de gedupeerde aandeelhouders zijn gewaarborgd. De stichting beschikt volgens de rechtbank niet over voldoende ervaring en deskundigheid en de governance is niet op orde. Zo is er bijvoorbeeld te veel invloed en afhankelijkheid van de betrokken oprichter en procesfinancier(s).