Franchisenemer hoeft geen uittreedvergoeding te betalen

Franchisenemer hoeft geen uittreedvergoeding te betalen

Franchisegever heeft ervoor gekozen haar organisatie in te bedden in een coöperatie, zodat daarop het dwingendrechtelijk kader van coöperaties van toepassing is. Iedere franchisenemer is lid en sluit overeenkomsten met de coöperatie, waaronder een 'ledenovereenkomst'. De tekst van deze overeenkomst verbindt een vergoeding aan het uittreden als lid. De statuten stelden evenwel geen voorwaarden aan uittreding.