Franchisenemer hoeft geen uittreedvergoeding te betalen

Franchisenemer hoeft geen uittreedvergoeding te betalen

Franchisegever heeft ervoor gekozen haar organisatie in te bedden in een co÷peratie, zodat daarop het dwingendrechtelijk kader van co÷peraties van toepassing is. Iedere franchisenemer is lid en sluit overeenkomsten met de co÷peratie, waaronder een 'ledenovereenkomst'. De tekst van deze overeenkomst verbindt een vergoeding aan het uittreden als lid. De statuten stelden evenwel geen voorwaarden aan uittreding.