Kroniek WHOA-jurisprudentie januari 2021 – juli 2023

Kroniek WHOA-jurisprudentie januari 2021 – juli 2023

Een overzichtsartikel met lessen die zijn te trekken uit WHOA-jurisprudentie die is gewezen tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2023. Besproken worden nagenoeg alle (192) uitspraken die in deze periode zijn gepubliceerd.
Zoals bij iedere nieuwe wet hebben rechters ongerijmdheden in de wettekst ten opzichte van het systeem en de bedoeling van de wet moeten wegnemen. Al snel oordeelden rechters bijvoorbeeld dat een WHOA-traject ook openstaat voor liquidatieakkoorden die een gecontroleerde afwikkeling beogen van de onderneming van de schuldenaar en dat om die reden een afkoelingsperiode in zo'n geval kan worden toegewezen.
Rechters lijken sommige verzoeken uniform te beoordelen — maar ten aanzien van andere onderdelen van de WHOA lijken de rechterlijke opvattingen uiteen te lopen. Daarvan worden er 9 op een rij gezet.