Decision analysis: de verwachtingswaarde van een procesgang

Decision analysis: de verwachtingswaarde van een procesgang

Zakelijke partijen die zijn verwikkeld in een zero-sum conflict (waarbij de winst van de een het verlies van de andere partij is) kunnen tevoren uitrekenen wat de verwachtingswaarde van een procesgang is. Hiervoor is decision analysis een veelgebruikte methode. Ook mediators kunnen dit inzetten — zodat partijen inzicht krijgen in hun alternatieven, indien geen overstemming wordt bereikt.