Concept-wetsvoorstel elektronisch cognossement

Concept-wetsvoorstel elektronisch cognossement

Bij het internationale vervoer van goederen over zee wordt steeds vaker gebruikgemaakt van elektronische, in plaats van papieren documenten. Dit wetsvoorstel bevat daarom een regeling voor elektronische cognossementen voor goederenvervoer over zee en een hiermee overeenkomende regeling voor het Combined Transport-document. Duidelijkheid wordt geboden over het gebruik van deze nieuwlichterij mits het Nederlandse recht van toepassing is.