Kan inningsbevoegde pandhouder procedure van pandgever overnemen?

Kan inningsbevoegde pandhouder procedure van pandgever overnemen?

Er is een stil pandrecht. De pandhouder deelt dit pandrecht op enig moment mee. Hij mag daardoor de vordering innen. Mag hij de procedure van de pandgever overnemen?