Een 'belangrijke' organisatiewijziging

Een 'belangrijke' organisatiewijziging

De ondernemingsraad heeft een adviesrecht over elk voorgenomen besluit van de ondernemer tot reorganisatie (artikel 25 lid 1 WOR). Hierbij moet het dan wel gaan om een 'belangrijke' reorganisatie. Immers, op een niet-belangrijke organisatiewijziging ziet het adviesrecht van de ondernemingsraad niet. De vraag is wat onder 'belangrijk' verstaan moet worden.