Ontwikkelingen in het insolventierecht: discussienota voor de insolventiepraktijk

Ontwikkelingen in het insolventierecht: discussienota voor de insolventiepraktijk

Een discussienota met als doel om de insolventiepraktijk te betrekken bij actuele ontwikkelingen in het insolventierecht. Ingegaan wordt op:
• de toekomst van de surseanceregeling;
• het takenpakket van de curator en de lege boedelproblematiek;
• het toezicht van de rechter-commissaris in faillissement, en
• de positie van pand- en hypotheekhouders c.q. de positie van concurrente schuldeisers.