Begroting van gemaakte 'interne kosten' in het kader van een schadevergoedingsplicht

Begroting van gemaakte 'interne kosten' in het kader van een schadevergoedingsplicht

Wat advocaten en bedrijfsjuristen in de praktijk soms niet geheel op het netvlies hebben, is dat ook interne kosten voor vergoeding in aanmerking komen zodra sprake is van een schadevergoedingsplicht. Meestal gaat het daarbij om personeelskosten. In juni 2022 heeft de Hoge Raad daar duidelijkheid over gegeven. De potentiële reikwijdte van dit arrest is groot: in veel gevallen zal de benadeelde partij interne kosten moeten maken ten behoeve van het voorkomen, herstellen of verhalen van de schade. In dit artikel wordt aan de hand van jurisprudentie getoond welke interne kosten onder welke omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen — en hoe deze begroot kunnen worden.