De toetsing van wijzigingsbedingen in de feitenrechtspraak

De toetsing van wijzigingsbedingen in de feitenrechtspraak

Een wijzigingsbeding geeft de gebruiker de mogelijkheid om de overeenkomst zonder instemming van de wederpartij te wijzigen en daarmee in te spelen op veranderende omstandigheden. De wederpartij is dan in beginsel verplicht om met de wijziging akkoord te gaan en als uitgangspunt in het Nederlandse recht gold lange tijd dat wijzigingsbedingen in beginsel geldig zijn — ook in business-to-consumer-relaties. De eisen die voortvloeien uit het Europese recht en jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn echter strenger.