Bommetje onder fiscale optimalisatie bij herstructureringen?

Bommetje onder fiscale optimalisatie bij herstructureringen?

De rechtbank stelt in deze WHOA-zaak vast dat de vormgeving van het herstructureringsakkoord (mede) is ingegeven door fiscale motieven, maar dat dit niet is afgestemd met de Belastingdienst via een ruling. De rechtbank vraagt zich vervolgens af of deze gang van zaken strijdig is met doel en strekking van fiscale wet- en regelgeving - en wel zodanig dat het fraus legis oplevert.