Bestuurder kan (soms) inzage krijgen in niet-openbare documenten faillissementsdossier

Bestuurder kan (soms) inzage krijgen in niet-openbare documenten faillissementsdossier

Dat een curator geen bestuursorgaan is, is evident. De bestuurders die in deze zaak informatie uit het faillissementsdossier willen ontvangen op basis van de Wet open overheid (Woo), krijgen dan ook nul op het rekest. Interessant aan de uitspraak is evenwel dat de rechtbank aangeeft:
1) dat gefailleerde een verzoek bij de rechter-commissaris kan doen om inzage te krijgen in niet-openbare documenten in het faillissementsdossier, en
2) dat de rechter-commissaris dan de belangen moet afwegen.