De waardering van niet-beursgenoteerde aandelen in juridische procedures

De waardering van niet-beursgenoteerde aandelen in juridische procedures

De Ondernemingskamer hanteert bij het waarderen van aandelen als uitgangspunt de waarde in het economisch verkeer. Feitelijk wordt in de praktijk vaak de going concern-situatie tot uitgangspunt genomen, waarbij de waardering vervolgens plaatsvindt aan de hand van de DCF-methode. Echter: deze twee uitgangspunten zijn meestal niet met elkaar te verenigen.