Jaarverslag Whoa-procedure 2023

Jaarverslag Whoa-procedure 2023

De Whoa-pool, de groep rechters belast met de uitvoering van de Wet homologatie onderhands akkoord, heeft haar tweede jaarverslag uitgebracht. Het aantal Whoa-uitspraken neemt sinds de piek in 2021 af. Daarbij is vooral opvallend de afname van verzoeken tot afkoeling en verzoeken tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige. In 2023 werden 335 startverklaringen ingediend. In het verslag staan gegevens per arrondissement — en wordt een uitsplitsing gemaakt naar het soort uitspraken dat is gedaan.