Geen (geldige) akte van cessie, geen vordering

Geen (geldige) akte van cessie, geen vordering

Het komt regelmatig voor dat schulden worden verkocht om vervolgens door een nieuwe eigenaar te worden geïnd. Een akte van cessie moet worden opgemaakt en de schuldeiser moet deze kunnen overleggen. Bovendien zal op het moment dat de akte is opgesteld, de rechtsverhouding waarop de vordering is gebaseerd al moeten bestaan. Degene die beweert de schuld overgedragen te hebben gekregen, zal dit moeten kunnen aantonen. Geen akte van cessie, geen vordering, zo blijkt ook maar weer uit deze uitspraak.