De invloed van rechter en deskundigen op waarderingen in het ondernemingsrecht

De invloed van rechter en deskundigen op waarderingen in het ondernemingsrecht

Analyse van jurisprudentie gerelateerd aan uitkoopregelingen en de wettelijke geschillenregeling werpt licht op de wijze waarop rechters de keuze voor een bepaalde bedrijfswaarderingsmethode maken. De analyse bevestigt dat rechters het onafhankelijke deskundigenbericht nooit volledig naast zich neerleggen. In de meeste gevallen wordt het deskundigenbericht zelfs volledig overgenomen — met name bij de complexere Discounted Cash Flow-methode — wat de invloedrijke positie van deskundigen in het waarderingsproces onderstreept.