Kroniek AVG-jurisprudentie mei 2018–mei 2020

Kroniek AVG-jurisprudentie mei 2018–mei 2020

De afgelopen twee jaar zijn meer dan 300 uitspraken over de AVG gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Een aantal uitspraken is belangwekkend, andere voorspelbaar en bij een aantal uitspraken lijkt de rechter de AVG niet juist toe te passen. In deze kroniek worden de belangrijkste uitspraken op een rij gezet. Aan bod komen: definities, rechtmatigheid, rechten van betrokkenen, uitzonderingen, aansprakelijkheid & schadevergoeding en procesrecht & handhaving.