Aangepaste cookie-regeling: aanslag op de privacy?

Aangepaste cookie-regeling: aanslag op de privacy?

De wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot verruiming van het gebruik van cookies zonder toestemming van de internetgebruiker lijkt vanuit privacygezichtspunt een aanvaardbare regeling. Echter, de grens tussen wel of geen (geringe) gevolgen voor de privacy is niet altijd scherp te trekken.