Gebruik afvalpassen ondergrondse containers strijdig met Wet bescherming persoonsgegevens

Gebruik afvalpassen ondergrondse containers strijdig met Wet bescherming persoonsgegevens

De Rechtbank Gelderland een belangrijke uitspraak gewezen over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van een afvalpassensysteem voor ondergrondse afvalcontainers. De rechter oordeelde dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ten onrechte had afgezien van handhavend optreden. De AP heeft de gemeente alsnog een last onder dwangsom opgelegd die ertoe leidt dat het gebruik van het huidige afvalpassensysteem wordt afgeschaft.