Eerste Kamerlid moet als publiek figuur meer dulden

Eerste Kamerlid moet als publiek figuur meer dulden

Een Eerste Kamerlid vorderde rectificatie van een artikel dat over haar verscheen inzake wanbetalingen en mogelijke belangenverstrengeling. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een onrechtmatige publicatie en wijst de vordering af. Daarbij speelt een rol dat eiseres als publiek figuur meer kritiek heeft te dulden dan iemand zonder publieke functie.