Gegevensverwerking en gerechtelijke taken

Gegevensverwerking en gerechtelijke taken

Wie is toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door de gerechten? Die vraag stond centraal in een klacht die een rechtsbijstandverlener bij de Raad van State indiende. Anders dan de klager van mening is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geen bevoegdheid toe te zien op gegevensverwerking door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken. De Uitvoeringswet AVG laat het toezicht over aan de rechtspraak zelf.