Onbevoegd inzien van patiŽntendossiers, ontslag op staande voet en onverwijldheid

Onbevoegd inzien van patiëntendossiers, ontslag op staande voet en onverwijldheid

Hierna wordt ingegaan op de eis van 'onverwijldheid' bij ontslag op staande voet. Na een inleidend gedeelte wordt dit begrip toegelicht aan de hand van enkele uitspraken rond het thema privacy in de zorg, in het bijzonder over het (onbevoegd) inzien van het elektronisch patiëntendossier (EPD) door personeel van het ziekenhuis.