Standaard verwerkersovereenkomst persoonsgegevens gemeenten

Standaard verwerkersovereenkomst persoonsgegevens gemeenten

Gemeenten hanteren per 1 januari 2020 in de vorm van een standaard gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een VWO af te sluiten met alle opdrachtnemers die namens hen persoonsgegevens verwerken. De VWO bevat een eenduidig pakket aan afspraken over het verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten (als opdrachtgever) en opdrachtnemers (in het bijzonder ICT-leveranciers).