Inzagerecht: kopie van document of lijst van persoonsgegevens?

Inzagerecht: kopie van document of lijst van persoonsgegevens?

Bij een verzoek om inzage in de verwerking van persoonsgegevens wordt vaak gevraagd om een kopie van documenten waarin zich persoonsgegevens bevinden, zoals kopieën van gespreksverslagen, adviezen of correspondentie. De vraag die hierbij speelt is of het inzagerecht ook het recht op een afschrift (kopie) van deze documenten omvat. Bij het honoreren van een inzageverzoek wordt er vaak als vanzelfsprekend van uitgegaan dat een kopie van het onderliggende document wordt verstrekt. Dat is praktisch, maar niet altijd noodzakelijk.