Inzage in examengegevens

Inzage in examengegevens

Met de AVG kunnen studenten de strikte inzagebepalingen uit de examenreglementen omzeilen. Het recht op inzage dat is neergelegd in artikel 15 AVG kan worden uitgeoefend zonder dat daarbij een feitelijk belang hoeft te worden aangetoond. Dit inzagerecht conflicteert met bepalingen in examenreglementen van onderwijsinstellingen, die inzage vaak in tijd en reikwijdte beperken. Onderwijsinstellingen doen er goed aan hun examenreglementen in lijn te brengen met de AVG en de procedures voor het inzien van examens aan te passen.