Staat privacy aan e-mailtrackingsoftware in de weg?

Staat privacy aan e-mailtrackingsoftware in de weg?

Met behulp van trackingsoftware kan vastgesteld worden of en wanneer iemand een e-mail heeft geopend. Men kan hiermee bewijzen dat berichten zijn ontvangen en bekeken. Deze data kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan het e-mailadres van de ontvanger. De gegevens zijn daarom aan te merken als persoonsgegevens in de zin van de AVG. Daarbij wordt doorgaans ook het IP-adres van de ontvanger geregistreerd, dat op zichzelf al een persoonsgegeven is. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat sprake is van een grijs gebied.