Het belang van een goede Data Protection Impact Assessment

Het belang van een goede Data Protection Impact Assessment

Een zaak waarin een Data Protection Impact Assessment (DPIA) centraal staat. Het betreft een uitspraak onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar onder de AVG zou de uitkomst waarschijnlijk hetzelfde zijn geweest. Uit de zaak blijkt dat een DPIA niet alle risico's hoeft af te dekken. Er moeten relevante gegevens worden gebruikt en op basis daarvan moet een belangenafweging worden gemaakt. Als dat is gebeurd, handelt de partij die de DPIA uitvoert in overeenstemming met de AVG.