Ludiek bezoek aan ambtenaren inbreuk op persoonlijke levenssfeer

Ludiek bezoek aan ambtenaren inbreuk op persoonlijke levenssfeer

Het recht op vrije meningsuiting is een belangrijk recht, maar heeft zijn grenzen. Uitlatingen die de eer en goede naam van anderen aantasten en een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer, kunnen daarom worden verboden. Een bezoek aan enkele (voormalige) ambtenaren op hun privéadres of op hun werk voor een te filmen 'ludieke' prijsuitreiking wordt door de rechter niet op prijs gesteld.