Inzagerecht uitgebreid tot interne documenten: misser of nieuwe lijn?

Inzagerecht uitgebreid tot interne documenten: misser of nieuwe lijn?

Een gereformeerde kerk moet een kerklid inzage verlenen in de door haar gevraagde persoonsgegevens. Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat de kerk op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG verplicht is het betreffende kerklid inzage in haar persoonsgegevens te geven.