Verwijdering van subjectieve persoonsgegevens over hulpverlening jeugdige

Verwijdering van subjectieve persoonsgegevens over hulpverlening jeugdige

Moeten de gegevens uit stukken opgesteld in het kader van hulpverlening aan een jeugdige worden vernietigd of gewijzigd wegens strijd met de Jeugdwet of de Wet becherming peroonsgegevens? Artikel 11 Wbp is gebaseerd op de gedachte dat persoonsgegevens objectief worden verwerkt. Subjectieve observaties en constateringen van de hulpverlener kunnen slechts worden vernietigd, indien ten aanzien van deze gegevens iedere objectieve grondslag ontbreekt. Dergelijke gegevens die zijn weergegeven in het hulpverleningsplan, dienen te worden verwijderd door de hulpinstelling.