Raad van State over het correctierecht van artikel 36 Wbp

Raad van State over het correctierecht van artikel 36 Wbp

Iemand van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan vragen om correctie daarvan, als hij of zij meent dat gegevens (feitelijk) onjuist zijn verwerkt. In de praktijk wordt regelmatig een beroep op dit recht gedaan—bijvoorbeeld als namen of adressen onjuist blijken. In de onderhavige kwestie probeerde een belanghebbende het correctierecht voor een ander doel in te zetten, namelijk om een fiscale navorderingsaanslag gecorrigeerd te krijgen. Daar is het correctierecht niet voor bedoeld.