Bewindvoerder mag op grond van de AVG medische gegevens verwerken

Bewindvoerder mag op grond van de AVG medische gegevens verwerken

De (schuldsanderings)bewindvoerder beschikt onder de AVG over een wettelijke grondslag voor het verwerken van medische persoonsgegevens van betrokkenen op wie de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard. Bewindvoerders mogen bijzondere persoonsgegevens, net als de rechter-commissaris, verwerken op grond van artikel 9 lid 2 sub f AVG. Echter, niet 'in het kader van zijn rechtsbevoegdheid', maar omdat dit 'noodzakelijkheid voor de onderbouwing van een rechtsvordering' is.