Juridisch factsheet verwerking persoonsgegevens in de zorg

Juridisch factsheet verwerking persoonsgegevens in de zorg

Dit factsheet geeft een overzicht van de rechten en plichten bij verwerking van gegevens en elektronische inzage en afschrift van medische dossiers op grond van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).