De territoriale werking van het vergeetrecht

De territoriale werking van het vergeetrecht

In september 2019 wees het Europees Hof van Justitie twee arresten waarin het vragen beantwoordt over het vergeetrecht dat het Hof ruim vijf jaren eerder had erkend in het Google/Costeja-arrest. Eén van die arresten, CNIL/Google, gaat in op de territoriale werking van het vergeetrecht. In de onderstaande annotatie wordt dat arrest tegen het licht gehouden.