Verbod verwerking bijzondere en strafrechtelijke gegevens door internetzoekdiensten

Verbod verwerking bijzondere en strafrechtelijke gegevens door internetzoekdiensten

In september 2019 wees het Hof van Justitie twee arresten waarin het vragen beantwoordt over het vergeetrecht dat vijf jaren eerder werd erkend in het Google/Costeja-arrest. In het hier besproken GC/CNIL-arrest geeft het hof antwoord op de vraag wat de betekenis is van het verbod op de verwerking van bijzondere gegevens en strafrechtelijke gegevens voor aanbieders van internetzoekdiensten. In hoeverre kunnen internetzoekdiensten gebruikmaken van de uitzonderingen op dat verwerkingsverbod?