Nieuwe Europese guidelines voor datalekmeldingen

Nieuwe Europese guidelines voor datalekmeldingen

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe richtsnoeren inzake datalekmeldingen vastgesteld die organisaties kunnen helpen bij te nemen maatregelen in geval van een datalek.
In de richtsnoeren staat een lijst met veel voorkomende soorten datalekken—zoals ransomware-aanvallen en zoekgeraakte of gestolen apparatuur. Per categorie staat aangegeven welke maatregelen een organisatie van tevoren moet nemen en welke maatregelen volgend op het incident genomen moeten worden. De guidelines zijn een aanvulling op de algemene richtlijnen over datalekken.