Drie vragen over de toepassing van de AVG in faillissementen

Drie vragen over de toepassing van de AVG in faillissementen

Inmiddels is duidelijk dat de curator kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die zich in de boedel bevinden. In deze bijdrage wordt ingegaan op de verwerkingsgrondslag waarvan de curator gebruik kan maken, alsmede op de vraag in hoeverre het doelverenigbaarheidsvereiste toelaat dat een klantenbestand verkocht wordt.