Tien misvattingen over de anonimisering van gegevens

Tien misvattingen over de anonimisering van gegevens

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft een nota over misverstanden in verband met anonimisering van gegevens gepubliceerd. Wat houdt anonimisering van gegevens in?