A-G HvJ EU: gerechten mogen processtukken met persoonsgegevens aan journalist verstrekken

A-G HvJ EU: gerechten mogen processtukken met persoonsgegevens aan journalist verstrekken

Wanneer gerechten processtukken waarin persoonsgegevens staan aan een journalist verstrekken zodat die beter verslag kan doen van een openbare zitting, dan handelen die gerechten conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de uitoefening van hun rechterlijke taken. De AVG vereist niet dat gerechten bij verwerking van persoonsgegevens in de uitoefening van hun rechtelijke taken bepalen of de onafhankelijke rechterlijke oordeelsvorming in een zaak wordt geraakt. Ook is vaststelling van de aard en het doel van een bepaalde verwerking niet nodig.