Drie jaar AVG-boetes: wat zijn de lessons learned?

Drie jaar AVG-boetes: wat zijn de lessons learned?

Sinds het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de eerste AVG-boetes opgelegd. Welke feiten en omstandigheden hebben ertoe geleid dat de AP ingreep en wat waren de gevolgen? Wat zijn de lessons learned?