Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen is in strijd met de AVG

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen is in strijd met de AVG

Een klachtzaak over de manier waarop een bank de identificatieplicht uitvoert. De Geschillencommissie maakt daarbij onderscheid tussen enerzijds het moeten identificeren en verifiëren van de identiteit van de klant en anderzijds het vastleggen en bewaren van de gegevens van de klant. Voor het (opnieuw) identificeren en verifiëren van de identiteit van de consument mag de bank een foto of scan van een onbewerkt ID-bewijs opvragen. Echter, voor het vastleggen en bewaren van een kopie van dit ID-bewijs moet de bank de pasfoto afschermen en een watermerk aanbrengen om misbruik te voorkomen. Doet de bank dat niet, dan is dat in strijd met de AVG.