Adequaatheidsbesluiten onder de AVG

Adequaatheidsbesluiten onder de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt voorwaarden voor het doorgeven van persoonsgegevens vanuit de EU naar landen waar de AVG niet van toepassing is (derdelanden). Een dergelijke doorgifte is administratief het makkelijkst wanneer de gegevensbeschermingswetgeving door de Europese Commissie als adequaat is beschouwd. Maar hoe komen adequaatheidsbesluiten eigenlijk tot stand? En wat zijn de voorwaarden waaraan een land moet voldoen?