Persoonsgegevens van burger of consument zijn niet als eigendom te beschouwen

Persoonsgegevens van burger of consument zijn niet als eigendom te beschouwen

Een panel van experts boog zich over de vraag of de zeggenschap over de eigen persoonsgegevens versterkt kon worden vanuit een privaatrechtelijk eigendomsregime. Nee, was de conclusie: persoonsgegevens van een burger of consument zijn niet als eigendom te beschouwen. De AVG en het publiekrecht of consumentenbeschermingsrecht bieden evenveel houvast.