AVG-certificaat als doorgifte-instrument

AVG-certificaat als doorgifte-instrument

De European Data Protection Board heeft richtlijnen gepubliceerd over het AVG-certificaat als doorgifte-instrument om persoonsgegevens te mogen delen met landen buiten Europa. Met een AVG-certificaat kan een organisatie aantonen dat de interne processen in lijn zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de organisatie die processen correct toepast. In de Guidelines staan voorwaarden om op basis van een dergelijk certificaat en een doorgiftecontract rechtmatig persoonsgegevens te kunnen delen met partijen in buitenlanden.