Massaschadeclaim tegen TikTok: Nederlandse rechter bevoegd

Massaschadeclaim tegen TikTok: Nederlandse rechter bevoegd

Tussenvonnis in de procedures die stichting Take Back Your Privacy (TBYP), Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) en de Stichting Massaschade en Consument (SMC) zijn gestart tegen TikTok. In deze eerste fase stond de vraag centraal of de Nederlandse rechter bevoegd is om over de claims te oordelen, hetgeen door de rechtbank is bevestigd. Daarnaast verzocht TikTok de rechtbank om prejudiciŽle vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie over onder meer de bevoegdheid van claimstichtingen om namens betrokkenen een actie te starten. Ook wilde TikTok dat de zaak werd aangehouden, totdat de Ierse privacytoezichthouder zijn onderzoeken naar het bedrijf zou hebben afgerond. Volgens de rechtbank is aanhouding in strijd met de goede procesorde. Ook mag TikTok geen tussentijds beroep instellen tegen dit tussenvonnis.